Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy uterenowiony z napędem 4x4. Wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów. Jest to "drugowyjazdowy" pojazd. Pozyskany został w 2006 roku. Zabudowany przez firmę Stolarczyk. W podziale bojowym zastąpił Stara 244.

  

Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy uterenowiony z napędem 4x4. Wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów. Jest to "pierwszowyjazdowy" pojazd. Pozyskany został w 2023 roku. Zabudowany przez firmę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR Sp. z o.o. W podziale bojowym zastąpił Stara 266.

  

Jest to lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy wyposażony w moduł gaśniczy oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Przeznaczony jest do prowadzenia działań w trudnych warunkach terenowych, a także do transportu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego oraz lodowego. Pojazd pozyskany został w 2018 roku.

  

Jest to lekki pojazd specjalny. Przeznaczony jest głównie do przewozu osób oraz wyjazdów służbowych, jak również do przewozu sprzętu. Wyposażony jest w 9 miejsc siedzących. Pojazd pozyskany został w 2023 roku. W podziale bojowym zastąpił Volkswagena Transportera T4.

  

Jest to pojazd terenowy, dwuosobowy posiadający napęd 4x4. Przeznaczony jest do działań ratowniczych w trudnodostępnym terenie (akcje poszukiwawcze, rozpoznanie sytuacji w terenie czy działania powodziowe) oraz innych prac gospodarczych na terenie remizy. Pojazd pozyskany został w 2021 roku.

  

Ponton ratowniczy, 10-osobowy z silnikiem zaburtowym na przyczepce umożliwiającej jego transport. Wykorzystywany jest przy działaniach ratowniczych oraz asekuracyjnych na obiektach wodnych, jak również w trakcie powodzi. Pozyskany w 2015 roku.